Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 24/2008

Dictamen 24/2008

sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
20/10/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
43%
Comentaris
Les observacions que el Govern ha recollit fan referència al contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

L’article 3.1 dels Estatuts estableix que els òrgans de govern i direcció de l’ICS, són el consell d’Administració i el director/a gerent. El CTESC considera que s’haurien d’afegir, en aquest article, la Secretaria del Consell d’Administració, la Comissió Executiva, les comissions assessores i al Comitè de direcció, ja que posteriorment es defineixen com a tals.

L’article 6.7 dels Estatuts condiciona, entre d’altres requisits, la inclusió d’urgència d’un punt a l’ordre del dia a la presència de tots el membres del Consell d’Administració (presents o representats). El CTESC considera que aquest requisit podria impossibilitar la inclusió, pel tràmit d’urgència, d’un punt a l’ordre del dia, per la qual cosa proposa retirar aquest requisit.

Pel que fa a la composició de la Comissió Executiva el CTESC considera que s’ha d’aclarir que en el màxim de 8 membres queda inclosa la persona que presideix la Comissió Executiva.

El CTESC considera que els acords del Consell General de Participació es poden prendre per majoria absoluta i no és necessària la majoria de dos terços. Considera que no és necessari un nivell de consens tan qualificat en un òrgan de participació i més tenint en compte que el Consell d’Administració de l’ICS pren els acords per majoria simple.

Darrera actualització: 02/01/2024