Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 22/2012

Dictamen 22/2012

sobre el Projecte de decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
05/11/2012
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
1

Grau d'acceptació

Norma aprovada: DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
1
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha acceptat l’única observació, de caire formal, que ha formulat el CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC recomana que, quan es fa esment a òrgans o persones concretes, es reguli d’una manera més genèrica per evitar que canvis d’adscripció orgànics o de denominació facin que s’hagi de modificar la norma.

En l’observació a l’articulat es recomana la reubicació d’un article.

Darrera actualització: 02/01/2024