Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 10/2006

Dictamen 10/2006

sobre el Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
06/06/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 308/2006, de 25 de juliol, d'aprovació dels Estatuts de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
12
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
17%
Comentaris
La consideració a l'articulat número 4 fa referència al marc normatiu de la llei. Les consideracions 8 i 9 fan referència qüestions de quòrum i representativitat.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Dictamen fa una valoració positiva del fet que es tingui en compte la perspectiva de gènere en la designació de les vocalies del Consell d’Administració de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya. Tot i això, considera que, atès que es tracta de la regulació dels Estatuts, aquests haurien de detallar la manera com es concreta la perspectiva de gènere en la composició de l’esmentat Consell.

D’altra banda, es troba a faltar en els Estatuts algun tipus de referència a les obligacions de l’ens respecte als treballadors i les seves condicions de treball, així com de les empreses usuàries i contractistes de les infraestructures que l’esmentat ens gestiona.

Pel que fa a l’organització i el règim de funcionament de l’ens, destaca que la llei únicament marca les bases i les línies generals en establir que l’ens s’ha de regir pel Consell d’Administració i pel director o directora, les funcions dels quals s’han de determinar per reglament.

El Dictamen posa en relleu la necessitat de fixar el paper dels agents socials més representatius per tal de participar en el control social de l’empresa. Per aquest motiu, proposa que s’incorporin representants de les principals organitzacions sindicals i patronals a l’esmentat Consell.

Darrera actualització: 02/01/2024