Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 06/2010

Dictamen 06/2010

sobre el Projecte de decret mitjançant el qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula la distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/01/2010
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
13
Observacions a l’articulat
1

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
1
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
L’observació a l’articulat no ha estat recollida pel Govern i feia referència a què es regulés d’una manera més precisa el dret d’accés a la informació ambiental

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.

El CTESC valora positivament els objectius definits al PROGREMIC per a l’any 2012, així com les actuacions especifiques de prevenció. Considera que l’objectiu de reducció per càpita d’el 10% de la generació de residus és raonable i necessari, però d’altres mesures estan formulades en un sentit massa ampli i no estan suficientment valorades des de la perspectiva econòmica i ambiental.

El CTESC considera que el subministrament d’informació sobre la gestió de residus municipals a la ciutadania i a les organitzacions queda insuficientment recollit i considera que s’haurien d’assegurar els recursos necessaris per donar la informació precisa i adequada a tots els ciutadans. També es considera que s’hauria de dotar de suficients mitjans materials i humans els cossos d’inspecció i control, per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions.

Sobre qüestions més concretes, el CTESC considera que s’haurien de preveure actuacions per a la tria selectiva dels materials recollits en les papereres de vies i espais de servei públic, que s’hauria de facilitar un servei de gestió adequat als derivats de l’amiant i que abans de crear noves figures impositives, com en el cas del paper no envàs, caldria estudiar acuradament les alternatives.

Darrera actualització: 02/05/2024