Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 18/2015

Dictamen 18/2015

sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
13/07/2015
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 198/2016, de 23 de febrer, sobre la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
6,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
59%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat les observacions referides a què no s’hauria de fer excepcions i la mostra reglamentària sempre hauria d’estar constituïda per tres exemplars homogenis

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el personal funcionari habilitat del grup C subgrup C1 no hauria de tenir la consideració d’agent d’inspecció.

El CTESC considera que s’hauria de mantenir el criteri de recollir, en tots els casos, tres exemplars de la mostra reglamentària i recomana que es concreti la manera en què l’Administració pugui disposar de les mostres que hagi abonat.

També es recomana que la norma prevegi que l’assistència a les reunions de la Comissió Coordinadora sobre les inspeccions de béns i serveis de consum no comporti la percepció de dietes ni indemnitzacions.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Darrera actualització: 03/07/2024