Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2024 > Dictamen 14/2024

Dictamen 14/2024

sobre el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
08/07/2024
Aprovació
5 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma en tràmit.

Resum

En aquest dictamen, el CTESC proposa incloure l’acreditació de l’existència de fills o filles escolaritzats en algun centre educatiu corresponent a l’etapa obligatòria com a criteri d’arrelament per a les persones en risc d’exclusió social.

La norma identifica tres col·lectius en risc d’exclusió social; el CTESC considera que hi ha d’altres col·lectius que també presenten aquest risc, com ara, els joves en situació de vulnerabilitat, les persones víctimes de violència de gènere, persones sense llar, persones amb addiccions, persones immigrades i refugiades i persones amb discapacitat, entre d'altres. En aquest sentit, proposa explicitar i ampliar aquests col·lectius.

El CTESC considera que, per a l’exempció de les aportacions en la prestació farmacèutica, d’una banda es podria haver emprat una categorització que tingués en compte els llindars de renda o criteris mèdics. D’altra banda, recomana incloure les persones amb discapacitat i les persones refugiades en els criteris de “vulnerabilitat sanitària o social” requerits per valorar aquesta exempció.

El CTESC recomana incloure a la norma que la pèrdua, sostracció o qualsevol altra situació anàloga de la targeta identificativa en format físic no suposarà la denegació de l’assistència sanitària.

Pel que fa a l’assistència sanitària d’urgència de les persones no residents que acreditin insuficiència de recursos econòmics, el CTESC proposa incorporar que en el cas de persones amb discapacitat reconeguda es tindrà en compte el greuge econòmic comparatiu que suposa tenir una discapacitat.

El CTESC considera que s’hauria de concretar el procediment a seguir, inclòs el sistema de rescabalament de despeses, en el cas d’accés en frau de llei a l’assistència sanitària.

Darrera actualització: 08/07/2024