Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 05/2010

Dictamen 05/2010

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/01/2010
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
0

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

En primer lloc es valora positivament el procés de participació i debat que s’ha dut a terme en l’elaboració d’aquest Pla, però es lamenta el retard que s’ha produït en la seva tramitació, ja que hauria d’haver entrat en vigor a partir de l’any 2007.

També es valoren positivament els objectius definits, especialment pel que fa a la recollida i la gestió total, però es considera que caldria revisar el nivell a assolir per a l’any 2012.

D’altra banda, es troben a faltar referències a la participació dels agents socials en el seguiment de la gestió de residus generats per les empreses de la construcció i la demolició de Catalunya i es considera que s’hauria de dotar els cossos d’inspecció i control de suficients mitjans materials i humans per garantir l’exercici eficaç de les seves funcions.

Darrera actualització: 24/04/2024