Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 12/2017

Dictamen 12/2017

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/07/2017
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
8

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 151/2017, de 17 d’octubre, pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
8
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
50%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a concreció de la norma o de conceptes que s’hi utilitzen.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que l’administració sanitària ha de posar els mitjans materials i personals necessaris per a la correcta notificació de la resolució d’autorització dels expedientes en el termini de tres mesos establert legalment, atès el caràcter denegatori del silenci administratiu. El CTESC recomana establir un període transitori d’aplicació del procediment d’autorització de centres i serveis sanitaris, fins a la dotació suficient de personal. 

Com a alternativa al sistema de renovació periòdica de l’autorització sanitària de funcionament, el CTESC considera més adequat reforçar l’acció d’inspecció, vigilància i control i la verificació a posteriori de l’acompliment al llarg del temps de les condicions autoritzades.

També es recomana, entre d’altres qüestions, que determinades funcions del responsable assistencial es puguin delegar en un professional competent o que es concreti quines competències es poden delegar quan s’habilita la persona titular del departament competent en matèria de salut per subscriu convenis de col·laboració amb els consells i col·legis i associacions professionals de Catalunya.

Darrera actualització: 03/07/2024