Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 06/2012

Dictamen 06/2012

sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
12/04/2012
Aprovació
18 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 86/2012, de 31 de juliol, d'aprovació del Reglament dels jocs del bingo

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
100%
Comentaris
El Govern ha acceptat totes les observacions efectuades pel CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Hi ha observacions que són bàsicament de forma, així, es recomana que s’ajustin alguns dels títols de la norma a allò que realment es regula i també es considera que la norma hauria de ser més precisa; en lloc de fer referència a “normes esmentades” o “requisits especificats anteriorment” es recomana que es faci referència als articles concrets.

El CTESC recomana que es precisi que el personal de les sales ha de tenir la qualificació professional adequada per a l’exercici de les funcions que hagi de desenvolupar. També es recomana que s’ampliï el termini d’un mes del qual disposen les empreses que gestionen sales de bingo per comunicar a la direcció general competent en matèria de jocs les altes i les baixes del personal d’aquestes sales.

Es recomana que s’especifiqui quin és el moment a partir del qual s’ha de començar a comptar el termini de dos mesos que s’estableix per entendre’s autoritzades les targetes magnètiques. També es considera que s’hauria d’establir el termini del qual disposa l’Administració per resoldre l’autorització per a l’explotació de la modalitat del joc del bingo electrònic en una sala de bingo o en diverses sales de bingo de forma interconnectada.

Darrera actualització: 24/04/2024