Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 07/2009

Dictamen 07/2009

sobre l'Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/04/2009
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
9
Observacions a l’articulat
37

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
37
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
5,0
Acceptació
30%
Comentaris
Les observacions acceptades són sobre qüestions formals

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera oportunes les mesures d’aquesta norma encaminades a combatre el maltractament infantil. També considera positiu que en la regulació es distingeix les situacions de risc i les de desemparament.

El CTESC considera que l’administració pública té la responsabilitat de planificar i promoure els equipaments i serveis destinats a la protecció de la infància i adolescència, per la qual cosa es considera que els recursos, serveis i equipaments que les administracions públiques donin a gestionar a les entitats d’iniciativa privada es faci per mitjà de concurs públic.

En el dictamen es manifesta l’oportunitat de crear un Registre d’homologació de les entitats d’iniciativa privada que prestin els serveis i gestionin els recursos i equipaments establerts en la norma.

En el dictamen es posa de manifest que la norma hauria de donar una major rellevància als processos de mediació i es considera que s’hauria de fer esment al dret del treball dels majors de 16 anys. També es considera que caldria definir les qualificacions requerides i la formació necessària dels professionals en cada àmbit d’actuació que sol·licita la norma.

En les observacions a l’articulat es proposen modificacions de tipus tècnic orientades a millorar la protecció dels infants, per exemple, es fan dues observacions sobre terminis que es consideren excessius; es recomana que els treballs d’investigació i informes incloguin la perspectiva territorial; es remarca que el Pla d’atenció integral a la infància i adolescència hauria de potenciar una coordinació adequada quan el risc ja està manifestat i quan hi ha una situació de desempara del menor; es recomana que en l’atenció prioritària de les víctimes de maltractament es tingui en compte l’accés prioritari als centres d’educació infantil i primària, i als instituts d’educació secundària; es considera que s’hauria de regular la composició de les taules territorials d’Infància, incloent, entre d’altres, als agents econòmics i socials més representatius; en l’àmbit de la salut es demana incloure la possibilitat de crear unitats especialitzades en maltractaments infantils; en l’àmbit de l’educació es considera que s’hauria de donar el suport necessari en als joves extutelats que vulguin cursar estudis superiors; es considera que l’acolliment en unitat convivencial en acció educativa necessita d’una regulació molt més àmplia de la que es realitza en l’Avantprojecte.

Darrera actualització: 03/07/2024