Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 23/2012

Dictamen 23/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al Foment del Turisme

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
05/11/2012
Aprovació
30 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, referides, bàsicament, a la composició de la Comissió gestora del fons per al foment del turisme

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC creu convenient que els agents socials, sindicats i organitzacions empresarials, més representatius de Catalunya, participin en la Comissió Gestora del Fons, mecanisme de finançament de polítiques turístiques, com a garantia de la informació prèvia del sector afectat per la gestió del Fons per al foment del turisme.

També es considera que el Fons per al foment de turisme hauria de reforçar els projectes o actuacions que persegueixin l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i per fer-ho efectiu s’hi hauria de destinar un percentatge mínim del Fons.

Es posa de manifest que la Comissió Gestora hauria de garantir una composició més equilibrada entre les administracions i el sector turístic.

El CTESC considera que la representació del sector turístic hauria d’incloure una representació paritària entre empresaris i treballadors mitjançant les seves organitzacions més representatives. I si això no fos així, considera que els representants del sector privat designats per la persona titular del departament competent en matèria de turisme haurien de ser-ho a proposta de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.

Darrera actualització: 03/07/2024