Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 11/2008

Dictamen 11/2008

sobre el Projecte de decret de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
07/04/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions que ha realitzat el CTESC sobre qüestions formals de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa a les observacions generals, en primer lloc, es remarca la importància de reconèixer la realitat social de la diversitat familiar i el fet de reconèixer específicament la monoparentalitat.

En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret no estableix les quanties econòmiques de les prestacions i ajuts sinó que les remet a la Llei de pressupostos, la qual cosa fa que les quanties restin sotmeses a la suficiència dels pressupostos. També s’indica que s’hauria de contemplar la possibilitat d’incrementar, progressivament, el límit màxim d’edat dels infants establert com a requisit per poder causar dret a la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.

D’altra banda, en el dictamen s’assenyala que hauria de ser l’Administració qui assumís les funcions de gestió i comprovació de les dades identificatives de la família per acreditar la seva condició de monoparentalitat.

Pel que fa a les observacions a l’articulat, la més destacada és la proposta que s’inclogui en la redacció de l’article 32 que la partida pressupostària dedicada a les prestacions econòmiques universals tingui caràcter ampliable per a garantir la universalitat d’aquestes prestacions. També es realitzen observacions formals i sobre aclariment de redacció de determinats preceptes.

Darrera actualització: 03/07/2024