Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 20/2022

Dictamen 20/2022

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d’11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
12/12/2022
Aprovació
6 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 91/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
29%
Comentaris
El Govern ha acceptat dues observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora els objectius del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 ja que considera que la prevenció del deteriorament i la millora de l’estat de les masses d’aigua de les conques internes i la preservació de les zones protegides són claus per mantenir les fonts d’abastament d’aigua i el bon funcionament dels ecosistemes naturals, elements fonamentals per a la qualitat de vida i per als sistemes productius. D’altra banda, degut a la distribució de les competències en matèria de gestió hídrica, el CTESC lamenta la incapacitat del Pla per abastar la totalitat del territori català.

El CTESC recomana intensificar les mesures adreçades a reduir la demanda d’aigua en els seus diferents usos, més enllà de les accions destinades a subvencionar l’estalvi d’aquest recurs. El CTESC considera que els camps de golf i les instal·lacions anàlogues s’haurien de regar amb aigües regenerades amb independència de la seva extensió.

Tenint en compte que Catalunya encara no ha assolit els objectius de reducció de contaminació per nitrats a moltes zones definides com a sensibles a aquest tipus de contaminació, el CTESC recomana intensificar les inversions destinades a prevenir i revertir aquesta situació.

El CTESC considera que s’ha de prevenir el problema de la contaminació per plàstics i microplàstics que presenten la pràctica totalitat de rius de Catalunya (inclosos els d’alta muntanya) i que acaba impactant sobre altres masses d’aigua i arribant a les aigües no continentals.

El CTESC recomana incorporar les organitzacions sindicals més representatives i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) al Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, com a mínim com a observadors.

Darrera actualització: 03/07/2024