Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2021 > Dictamen 04/2021

Dictamen 04/2021

sobre l'Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
19/04/2021
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
35

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l'associacionisme.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
33
Acceptades pel Govern
19,0
Variacions al Parlament
3,0
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha acceptat majoritàriament les observacions referides a qüestions formals que clarifiquen i concreten el sentit de la norma. El parlament també ha acceptat qüestions formals per clarificar el sentit de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC entén que l’objecte de la llei és potenciar l’associacionisme, per la qual cosa considera que s’hauria d’utilitzar el terme “associacionisme” en lloc del terme “associacions”. El concepte associació es refereix a una forma jurídica concreta i pot semblar que se li està donant un tracte preferent respecte a d’altres formes jurídiques a les quals també s’aplica la llei com les fundacions i les altres entitats sense ànim de lucre i amb un interès general.

El CTESC considera positiu fomentar el reconeixement de la pràctica associativa, però recomana que es clarifiqui que el foment i el reconeixement i acreditació de les competències han de respectar els processos vigents de reconeixement d’acreditació de competències. El CTESC considera que aquests són procediments ja reglats a la normativa actual i no tindria cabuda modificar-los a través d’aquesta norma.

El CTESC recomana que entre els principis per impulsar les accions formatives es tinguin en compte la diversificació de la formació en les modalitats presencials i no presencials i  l’accessibilitat universal.

En el Dictamen també es recomana concretar l’abast del compromís responsable que les associacions i la resta d’entitats sense ànim de lucre han de complir per tal de ser beneficiàries de les mesures de foment.

El CTESC considera que entre els objectius de les mesures d’impuls de l’ocupació de qualitat en aquest sector s’hi ha d’incloure el fomentar la millora de la qualitat en l’ocupació femenina i juvenil i en la dels col·lectius més vulnerables.

El CTESC recomana excloure els interessos de l’obligació general de retornar el finançament quan una entitat, per circumstàncies alienes i acreditables, no hagi pogut utilitzar els ajuts o el finançament anticipats per les administracions públiques.

També es recomana que s’inclogui que les administracions públiques de Catalunya han de garantir un pressupost per tal que les entitats puguin dur a terme d’una manera estable les accions d’assessorament i assistència tècnica previstes.

La norma estableix que el Govern ha de presentar un projecte de llei de mecenatge i no determina cap termini; el CTESC considera que s’hauria de presentar en el termini d’un any.

En la modificació realitzada a l’article 3 d) de la Llei 25/2015, el CTESC considera que al definir l’entitat de base associativa s’hi haurien d’incloure les persones voluntàries de l’entitat.

El CTESC proposa afegir una disposició final que prevegi que les mesures i accions que es preveu impulsar, per part del Govern de la Generalitat, es desplegaran mitjançant Decret.

Finalment, en algunes de les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Darrera actualització: 03/07/2024