Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 21/2008

Dictamen 21/2008

sobre l'Avantprojecte de llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat usuàries de gossos d'assistència

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/09/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
5
Observacions a l’articulat
23

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
11,5
Variacions al Parlament
2,5
Acceptació
70%
Comentaris
A l’hora de comptabilitzar les observacions a l’articulat no s’han tingut en compte tres observacions, dues perquè tenen un caràcter més general i una altra perquè es fa una observació a una disposició que ha estat suprimida. Les variacions realitzades en tràmit parlamentari han estat de tipus formal

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En primer lloc el CTESC valora positivament aquesta normativa que fa extensiu l’ús de gossos d’assistència, amb el que actualment compten les persones amb deficiència visual, cap a persones amb altres tipus de discapacitat com són les auditives, les físiques, l’autisme o altres malalties. Es considera que aquest fet suposa un avenç cap a una major autonomia de les persones amb discapacitat i es facilita la inclusió social i la igualtat de drets entre la ciutadania.

També es valora positivament que es reguli l’activitat laboral duta a terme pels professionals de l’ensinistrament mitjançant la creació d’una qualificació professional pròpia de Catalunya.

El CTESC considera que la possibilitat del suport econòmic a les persones amb discapacitat usuàries de gossos d’assistència s’hauria d’incloure en l’actual Sistema català de Serveis Socials com a dret subjectiu, ja que és un servei bàsic per a la promoció de l’autonomia personal, i no hauria d’estar sotmès al pressupost de la Generalitat.

També es posa de manifest que, pel fet de ser una norma d’àmbit autonòmic, les persones beneficiàries dels drets recollits poden tenir problemes per exercir-los en cas de desplaçar-se fora del territori de Catalunya, per exemple en mitjans de transport, o en cas que l’ensinistrament dels gossos s’hagi realitzat en un centre ubicat fora de Catalunya, entre d’altres casos.

En les observacions a l’articulat el CTESC proposa modificacions puntuals de redacció ja sigui per utilitzar la mateixa terminologia en els diferents articles, per adaptar els articles al contingut que regulen o per intentar clarificar la redacció.

Darrera actualització: 24/04/2024