Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 24/2013

Dictamen 24/2013

sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
09/12/2013
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
70%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma. Pel que fa a la valoració, no hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera adient afavorir el principi de transparència, però considera que la norma és excessivament exigent per a les fundacions petites respecte de la informació rellevant mínima que s’ha d’incloure, per la qual cosa entén que cal aplicar el principi europeu referit a la regulació “pensant en petita escala” i ajustar els requisits de la informació rellevant a la grandària de les fundacions.

Es recomana revisar les circumstàncies atenuants, per tal d’aclarir quins són els beneficiaris de l’atenuació en el cas que la fundació disposi de codis de bones pràctiques o de bon govern.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de clarificar, precisar o fer més entenedor el text de la norma i també en algunes altres es demana que sigui l’Administració qui clarifiqui la redacció de la norma o bé que precisi el contingut del que es regula.

Darrera actualització: 03/07/2024