Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 01/2009

Dictamen 01/2009

sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre d'homologació d'agents immobiliaris, es regulen els requisits de capacitació professional d'aquests i es determinen les modalitats i les imports de les garanties i assegurances sobre l'activitat dels agents

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
02/02/2009
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
8

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
86%
Comentaris
Per realitzar el còmput de les observacions, no s’ha tingut en compte una d’elles ja que l’article a què feia referència s’ha retirat de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora positivament que es protegeixi les persones consumidores i usuàries de serveis en les operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de bens immobles i que es millori la transparència i la professionalitat del sector de mediació, d’assessorament i de gestió en transaccions immobiliàries.

En el Dictamen es posa de manifest que la capacitació professional per a l’exercici de l’activitat d’agent immobiliari s’hauria de realitzar mitjançant el sistema d’acreditació de competències i recomana que es tinguin en compte els criteris que l’Institut Català de Qualificacions Professionals pugui desenvolupar en aquest àmbit.

El CTESC considera que, en el cas dels agents immobiliaris que ja realitzaven aquesta activitat abans de l’entrada en vigor del present Decret, és excessiu el termini d’un any per efectuar la sol·licitud d’inscripció al registre i recomana una revisió a la baixa del termini.

Pel que fa a la declaració responsable recollida en l’annex 4, el CTESC considera que s’hauria de suprimir el punt referent a la declaració d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que s’hauria d’afegir un punt que fes referència a les dades identificatives de l’assegurança regulada en el capítol III.

Darrera actualització: 02/05/2024