Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 03/2008

Dictamen 03/2008

sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/02/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma no aprovada pel Govern.

Resum

En aquest dictamen, el CTESC posa de manifest que, amb caràcter excepcional, l’Agència podria perllongar l’atenció dels joves extutelats més enllà dels 21 anys. Per realitzar aquesta perllongació s’hauria de tenir en compte el criteri dels equips tècnics responsables del seguiment del jove i l’objectiu hauria de ser aconseguir la seva efectiva emancipació.

En el dictamen, es proposa que en la Llei s’estableixi la col·laboració i la informació recíproca amb les entitats i agents socials que ofereixen assessorament en matèria d’inserció dels joves immigrants tutelats i extutelats.

En les observacions a l’articulat del dictamen es recull que es considera necessària la incorporació de la representació institucional dels agents socials en la composició del Consell Assessorde la futura Agència catalana per a la integració social d’adolescents i joves tutelats i extutelats. També es considera que en la seva composició s’ha d’assegurar la representació de les empreses d’economia social, atesa la seva participació activa en aquest àmbit.

Darrera actualització: 03/07/2024