Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 12/2012

Dictamen 12/2012

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/07/2012
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 129/2012, de 9 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
25%
Comentaris
El Govern ha recollit una de les observacions del CTESC referida a que la responsabilitat solidària només pot ser sobre la quota tributària i no sobre els recàrrecs i interessos generats

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC posa de manifest que, juntament amb aquest Projecte de decret, s’hauria d’haver disposat de la norma que regularà el Fons per al foment turístic, atès que l’impost sobre les estades en establiments turístics és de caire finalista, d’acord amb l’article 98 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació d’un impost sobre les estades en establiments turístics.

Pel que fa al fet imposable, el CTESC considera que s’hauria d’afegir que no es considerarà a cap efecte fracció gravable el lapse temporal que estigui dins de les condicions d’ús que l’establiment tingui pel que fa al còmput de l’estada.

El CTESC considera que la responsabilitat solidària només es pot referir a la quota tributària i no ha d’afectar recàrrecs i interessos. Així, el CTESC considera que si el subjecte passiu substitut ingressa la quota tributària corresponent a l’estada del contribuent sense haver-l’hi pogut repercutir, pot adreçar-se a la persona intermediària per reclamar la quota, però no li podria reclamar ni els recàrrecs ni els interessos que hagi hagut de satisfer a l’Administració tributària per aquest concepte.

El CTESC considera que s’hauria d’afegir que, a efectes de l’impost, només s’haurien de computar les estades als càmpings en els períodes diürns, amb una estada superior a 12 hores al càmping. I també s’hauria d’afegir que no s’ha de considerar fet imposable i no ha de generar quota tributària l’estada de professionals del turisme, on no hi ha contraprestació econòmica per l’estada.

Darrera actualització: 02/05/2024