Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 27/2006

Dictamen 27/2006

sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
09/10/2006
Aprovació
Vots particulars
2
Observacions generals
10
Observacions a l’articulat
52

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen les condicions per a l'exercici de determinades teràpies naturals

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
52
Acceptades pel Govern
17,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
La majoria de les observacions recollides són de caràcter tècnic, de forma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen valora de manera favorable la presentació del Projecte de decret sobre l’exercici de determinades teràpies naturals. Es constata que a Catalunya, i arreu del món, l’ús de les teràpies naturals és cada cop més estès entre els usuaris davant la tendència d’integrar aquestes teràpies alternatives en el sistema global de salut coexistint i complementant la medicina tradicional.

Per aquest motiu, considera necessari regular els requisits d’aplicació d’aquestes pràctiques naturals a partir del respecte absolut del principi legal bàsic de defensa de la salut pública i per garantir que la seva coexistència amb la medicina convencional comporti una millora real del benestar i del foment de la salut de les persones usuàries. Al mateix temps, comparteix l’objectiu d’harmonitzar l’exercici de les teràpies naturals amb el conjunt del sistema de salut per potenciar els beneficis de la necessària coexistència de la medicina convencional i l’alternativa basada en les teràpies naturals.

El dictamen valora favorablement el fet que es regulin els requisits d’autorització dels establiments de teràpies naturals, els requisits de les competències i la formació que ha de tenir el personal que exerceixi teràpies naturals, així com els criteris d’avaluació dels seus coneixements i els requisits que han reunir els centres de formació de teràpies naturals.

Pel que fa a la concreció dels requisits de formació i avaluació de coneixements i competències professionals del personal que exerceix les teràpies naturals, el Dictamen considera que s’ha de dur a terme dins el marc del sistema integrat de qualificacions professionals definit per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals. En aquest sentit, considera que s’ha d’establir un procés de col·laboració entre l’Institut d’Estudis de la Salut i l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Vots particulars

En el vot particular de CCOO es considera que al Projecte de decret s’ha desvirtuat el mandat del Parlament de Catalunya que establia la necessitat de regular els grups de teràpies naturals com l’acupuntura i les teràpies orientals afins, el criteri naturalista, les teràpies manuals i l’homeopatia. D’altra banda, assenyala que la regulació de l’exercici d’aplicació no ha de representar cap transformació sobtada del sector, i hauria de permetre l’adaptació progressiva d’aquests professionals a la nova regulació. També considera que la regulació del sector s’ha d’orientar cap al concepte de salut, que li és propi, i evitar plantejaments esbiaixats cap a conceptes de sanitat i medicina, més restrictius.

El vot particular d’UGT considera que la Comissió Assessora de la Regulació de les Teràpies Naturals, que regula el Projecte de decret, ha de tenir una composició diferent de la fixada, per tal de garantir en aquest organisme, que té un caràcter consultiu i d’assessorament, la representació dels col·lectius afectats pel Projecte de decret i de totes les seves parts implicades, i no de sectors aliens a la pràctica normal i habitual de les teràpies naturals. Per aquest motiu, planteja una nova composició de la Comissió.

Darrera actualització: 02/05/2024