Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 17/2010

Dictamen 17/2010

sobre el Projecte de decret sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
22/03/2010
Aprovació
7 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 85/2010, de 29 de juny, sobre el pesatge, classificació i marcatge de les canals porcines

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
56%
Comentaris
De les observacions realitzades pel CTESC el Govern n’ha recollit una de formal i també aquelles que feien referència a la formació dels treballadors i a la correspondència entre les dades de la pesada, les registrades i les comunicades al proveïdor

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que s’hauria de donar la màxima prioritat a la tramitació d’aquest Projecte de decret, per tal que entri en vigor al més aviat possible, i se superin els entrebancs que va trobar la normativa anterior.

El CTESC proposa que s’introdueixin expressament a la norma els punts més rellevants fixats per la normativa europea en el Reglament CE 1249/2008 de la Comissió, del 10 de desembre de 2008, com, per exemple, que les inspeccions que cal realitzar sobre el terreny dels escorxadors afectats es facin de manera imprevista, que s’estableixi el número mínim de controls que cal fer, que es determini l’àmbit dels controls sobre la base de l’anàlisi de riscos, que si els organismes encarregats dels controls no són de caràcter públic, els controls es facin sota la supervisió física d’un organisme públic en les mateixes condicions.

El CTESC considera que no ha de ser potestatiu, sinó obligatori, que el departament competent en matèria de ramaderia estableixi un model homologat d’acta per introduir les dades referents a la identificació, el pes i la classificació de les canals.

El CTESC recomana que s’estableixi la periodicitat amb què una entitat de certificació acreditada hagi de calibrar els equips de classificació. També considera que hauria de constar a la norma que l’Administració ha de controlar no només la correspondència entre el valor de la pesada de la canal porcina i el valor registrat, sinó també la correspondència amb el valor comunicat al proveïdor dels animals. Aquest mateix control també hauria de constar respecte a la classificació.

El CTESC considera que el correcte funcionament dels sistemes de classificació manuals o semiautomàtics depèn en gran mesura de l’operador, de manera que cal que aquest estigui correctament format. Per aquest motiu, es proposa que s’inclogui en la norma que els escorxadors han de garantir i acreditar una formació mínima necessària adreçada a aquest personal.

Darrera actualització: 24/04/2024