Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 01/2010

Dictamen 01/2010

sobre l'Avantprojecte de llei del cinema

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
04/01/2010
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
33%
Comentaris
El CTESC ha realitzat tres observacions, una de forma i dues de contingut, l’observació formal va ser acceptada pel Govern. No hi ha hagut variacions en el tràmit parlamentari

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que és precís equilibrar els principis constitucionals de defensa de la diversitat cultural i lingüística i el de llibertat d’empresa, coordinant un i l’altre amb objectivitat i seny.

També es creu indispensable que en el marc de la coordinació de polítiques públiques i la cooperació amb el sector privat, al que fa referència l’Avantprojecte de llei, l’Administració i la indústria cinematogràfica han de propiciar el consens necessari per a una aplicació de la Llei acurada i responsable.

D’altra banda, es considera que s’hauria de contemplar un mecanisme d’ajut per a les empreses distribuïdores i exhibidores per tal de contribuir a fer front a les despeses incrementals, si n’hi haguessin, derivades de les obligacions establertes en l’Avantprojecte de llei objecte de dictamen.

Darrera actualització: 03/07/2024