Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 23/2010

Dictamen 23/2010

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
17/05/2010
Aprovació
31 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
78%
Comentaris
El Govern ha acceptat aquelles observacions del CTESC que fan referència a la unificació de conceptes i a la concreció de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que s’hauria de tenir en compte la fixació de taxes i tarifes per tal d’afavorir la competitivitat dels ports de Catalunya. També s’assenyala que l’establiment de taxes i tarifes dels ports ha de garantir la suficiència financera d’aquestes instal·lacions i ha d’assegurar els mitjans necessaris per dur a terme les millores i la conservació dels espais dels ports.

El CTESC considera necessari que es creï un mecanisme per fer el seguiment i les propostes de correcció en l’aplicació de les taxes, en el qual hi participin els agents econòmics i socials més representatius.

En el dictamen també s’assenyala que l’índex d’actualització dels valors de mercat del bé hauria de ser l’IPC interanual espanyol, tant per raons de lluita contra la inflació a Catalunya com per ser l’element que serveix per definir els increments salarials de les persones treballadores al servei de les administracions publiques a Catalunya.

El CTESC considera que l’actualització de les quanties fixes dels tributs s’ha de dur a terme de la mateixa manera en què es fa per a totes les taxes, mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya; per aquest motiu, es proposa l’eliminació de l’actualització automàtica i la seva remissió a la Llei de pressupostos.

En les observacions a l’articulat es fan diferents observacions sobre qüestions formals de la norma, com ara propostes per adaptar títols als continguts de l’article, propostes per unificar la redacció o propostes per concretar o determinar conceptes.

Darrera actualització: 02/01/2024