Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 20/2012

Dictamen 20/2012

sobre l'Avantprojecte de llei d'accessibilitat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
22/10/2012
Aprovació
26 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern no ha estat receptiu amb cap de les tres observacions formulades pel CTESC. En el tràmit parlamentari s’han acceptat dues de les tres observacions proposades pel CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC emet aquest Dictamen a petició del Govern, sent conscient que aquesta norma no podrà superar la condició de Projecte de llei en aquesta legislatura, ja que el Parlament està dissolt per la convocatòria d’eleccions parlamentaries.

Pel que fa al tema pressupostari, encara que l’informe d’impacte pressupostari afirma de manera general que els continguts de la Llei no comportaran un increment de la despesa pública, ni d’inversions i despeses del sector privat, el CTESC constata que el desenvolupament reglamentari de la Llei produirà les despeses i costos esmentats prèviament.

El CTESC constata les limitacions tècniques i econòmiques per adequar-se a les exigències d’aquest Avantprojecte, concretament dels edificis, productes i serveis existents. En aquest sentit, el CTESC sol·licita que les mesures d’adequació no posin en risc la continuïtat de les activitats existents.

Atenent la complexitat de la norma i el seu posterior desplegament reglamentari, el CTESC considera que s’ha de tendir a aconseguir els objectius de forma progressiva, proporcional, tècnicament i econòmicament viable tant per al sector públic com per al sector privat.

Darrera actualització: 02/01/2024