Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 04/2008

Dictamen 04/2008

sobre el Projecte de decret de modificació dels decrets 339/2006, de 5 de setembre, i 408/2006, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
25/02/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 228/2008, de 18 de novembre, de modificació del Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
3,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
58%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i s’han acceptat observacions que treuen el caràcter condicional d’alguns articles i els fan més imperatius

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen, s’assenyala com positiu el fet que es modifiqui la Renda mínima d’inserció per adaptar-se, de la forma més eficaç possible, a les necessitats de les persones que s’hi acullen. Es considera positiu que es millori la protecció de les famílies monoparentals o nuclears amb 1 o 2 fills i que es simplifiqui l’accés als ajuts.

Es recorda que hi ha un compromís en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, de redissenyar la Renda mínima d’inserció per adaptar-la al nou mapa d’exclusió social de Catalunya. En el Dictamen es posa de manifest que aquest compromís no s’assoleix amb aquest Decret de modificació.

Es proposa que es refongui tota la regulació de la Renda mínima d’inserció en una norma amb rang de Llei.

En la modificació que es fa de l’article 10 del Decret 339/2006, de 5 de setembre i que regula la coordinació, el seguiment i l’avaluació del programa, en el Dictamen es posa de manifest que hauria de determinar-se l’àmbit territorial i/o funcional dels equips d’assessorament tècnic, dels serveis socials d’atenció primària i de les entitats socials homologades a les quals es fa referència.

Darrera actualització: 03/07/2024