Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2015 > Dictamen 07/2015

Dictamen 07/2015

sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
02/03/2015
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
8
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Acord GOV/40/2015, de 17 de març, pel qual s’aprova el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
67%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions realitzades pel CTESC. Ha rebutjat una observació que recomana incloure com a mesura del Pla la promoció de tecnologies de la informació per afavorir compartir el vehicle privat, especialment en els desplaçaments cap i des dels centres de treball

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC manifesta el seu acord amb els objectius que pretén assolir el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018, tenint en compte els reptes ambientals, socials i econòmics que s’han d’afrontar a curt termini.

També mostra el seu acord amb la nova iniciativa de la T-mobilitat i el model de tarificació que comportarà i demana que es compti amb la participació dels agents econòmics i socials per a la seva definició.

D’altra banda, recomana un impuls de les administracions públiques per reactivar els àmbits d’interlocució als polígons i als grans centres generadors de mobilitat, i que es tingui en compte la figura del gestor de la mobilitat.

El CTESC destaca el fet que s’incorporin les dades sobre els costos segregats per a cada sistema de transport i sobre el cost de les externalitats del sistema actual de transport de persones i mercaderies. Tanmateix troba a faltar i recomana que s’incloguin les dades en relació amb el nombre de beneficiaris de les bonificacions per a persones en situació d’atur.

El CTESC proposa incorporar com a mesura de l’eix EA3 (Gestió de la mobilitat com a transvasament modal com a prioritat) la promoció de tecnologies de la informació, especialment aplicacions per a mòbils i portals webs dinàmics, per afavorir que es comparteixi el vehicle privat, especialment en els desplaçaments cap i des dels centres de treball.

El CTESC considera que el sistema de bonificació per a persones aturades actualment en vigor, mesura EA3.3, ha de ser més senzill, transparent i accessible i recomana que en les actuacions que s’han de dur a terme s’afegeixin actuacions orientades a la simplificació administrativa per a l’obtenció del títol de transport.

Atès que en la descripció de la mesura EA9.4 (Impulsar la formació en l’àmbit de la mobilitat sostenible) es posa èmfasi en el fet que institucions i empreses del sector col·laborin amb la universitat en el seguiment dels diferents postgraus i màsters, el CTESC recomana que s’inclogui entre els valors de seguiment el nombre de postgraus o màsters oferts o del nombre d’alumnes matriculats.

Darrera actualització: 03/07/2024