Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2012 > Dictamen 10/2012

Dictamen 10/2012

sobre el Projecte de decret sobre la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
02/07/2012
Aprovació
5 a favor, 1 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
86%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat una observació referida a possibles contradiccions entre dos apartats d’un mateix article

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Pel que fa a les observacions generals, el CTESC valora l’oportunitat que s’hagi tramitat el Projecte de decret que regula i permet desenvolupar activitats addicionals en el sector pesquer.

El CTESC considera que la norma hauria de tenir en compte les activitats relacionades amb els valors naturals de Catalunya, ja que l’activitat pesquera està íntimament relacionada amb la qualitat dels hàbitats continentals i marins, per la qual cosa es recomana que s’inclogui com a objectiu de les activitats complementàries del sector pesquer el difondre les relacions entre la qualitat del medi natural i les activitats humanes.

En l’article 1.1, el CTESC considera que caldria suprimir l’article “les” de “les activitats complementàries”, atès que la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola són unes de les activitats complementàries del sector pesquer. Per la qual cosa l’objecte del Projecte de decret seria regular activitats complementàries del sector pesquer.

El CTESC també fa observacions de caràcter formal i, entre elles, es recomana que es revisin els apartats 3 i 4 de l’article 5 perquè no hi hagi contradiccions entre ells i no es produeixi indeterminacions.

Darrera actualització: 03/07/2024