Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 20/2009

Dictamen 20/2009

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/09/2009
Aprovació
18 a favor, 0 en contra, 7 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 56/2010, de 4 de maig, de segona modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, i de tercera modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
60%
Comentaris
El Decret aprovat pel Govern presenta modificacions als articles 4, 5, 14, 15, 18, 20 i 47 del Reglament de màquines recreatives i d’atzar que no figuraven a la versió dictaminada pel CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que cal que el Govern tingui en compte la necessitat de dur a terme modificacions en la normativa fiscal per tal que la suspensió temporal prevista en aquesta norma també la pugui tenir en l’àmbit fiscal.

També es considera que s’hauria d’autoritzar la instal·lació de màquines recreatives de tipus A en establiments de restauració.

D’altra banda, es sol·licita l’ampliació del termini de tres a sis mesos per tal d’adaptar als nous requeriments exigits per la norma les sol·licituds d’homologació dels models de màquines tipus B que en el moment de l’entrada en vigor del Decret es trobin en tràmit.

CCOO ha presentat un vot particular en el que manifesta el seu desacord amb l’observació recollida en el dictamen en la que es demana que es permeti ampliar als restaurants la instal·lació de màquines recreatives d’atzar de tipus A. Considera que l’ampliació d’establiments que es fa al Decret que poden ubicar aquest tipus de màquines d’atzar ja és suficient i considera excessiu introduir-les també en els restaurants per les molèsties que poden comportar pels clients.

En la sessió del Ple, la senyora Garau i el senyor Climent s’han adherit al vot particular presentat per CCOO.

Darrera actualització: 03/07/2024