Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 11/2013

Dictamen 11/2013

sobre l'Avantprojecte de llei de l'Acció exterior de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/07/2013
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
14

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
14
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
79%
Comentaris
El Govern ha acceptat observacions sobre qüestions formals de la norma i també dues referides a incloure una referència a l’àmbit empresarial tenint en compte la seva possible projecció exterior. En el tràmit parlamentari s’han inclòs a la Llei part de tres observacions realitzades pel CTESC que no havien estat acceptades pel Govern

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que, amb la finalitat d’assolir una acció exterior de Catalunya cohesionada i eficaç, l’Avantprojecte de llei hauria de recollir en el seu articulat la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.

També proposa que s’inclogui com un dels objectius del Govern, en l’exercici de les seves relacions bilaterals amb altres governs, el d’estimular el creixement de les exportacions de les empreses catalanes mitjançant un suport institucional actiu a tot el món, especialment en aquells mercats de més difícil accés.

El CTESC proposa introduir un nou article a la norma en referència a la marca Catalunya per a la projecció exterior. Es proposa que, per donar suport a la internacionalització de les empreses catalanes i reforçar el seu posicionament en els mercats internacionals, el Govern de la Generalitat potenciï la marca Catalunya en el context europeu, aprofitant la forta implantació i presència de la marca de la seva capital, la marca Barcelona.

En les observacions a l’articulat es realitzen recomanacions amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 03/07/2024