Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 27/2008

Dictamen 27/2008

sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/11/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
3

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 23/2009, de 17 de febrer, de modificació del Decret 407/2006, de 24 d'octubre, de creació del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
3
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
De les tres observacions realitzades el Govern només ha acceptat la relacionada amb una qüestió formal de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que aquest any 2008 s’ha signat la renovació de l’Acord estratègic, en el qual es recullen diverses mesures per potenciar la formació professional, entre les que destaca la integració de la formació professional amb la creació d’una Gerència que serà la responsable de dur a terme aquest compromís, el Pla FP.Cat, el paper de l’Institut Català de Qualificacions Professionals, i l’assignació al Consell Català de Formació Professional del seguiment del compliment d’aquestes mesures.

Pels motius esmentats es considera indispensable que el Consell Català de Formació Continuada de les professions sanitàries tingui una relació directa amb aquests organismes per tal de coordinar les actuacions que li són pròpies, a fi i efecte que les propostes que es facin tinguin en compte el marc d’actuació a Catalunya.

En les observacions a l’articulat es proposa modificar el nombre de membres de Ple i es proposa afegir, d’una banda, un representant del departament competent en matèria de formació professional i, de l’altra, representants de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del sector sanitari.

Darrera actualització: 02/05/2024