Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2008 > Dictamen 30/2008

Dictamen 30/2008

sobre el Projecte de Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
24/11/2008
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
26
Observacions a l’articulat
0

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla de transport de vitgers de Catalunya 2008-2012 PDF

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

En el dictamen, el CTESC valora molt positivament la programació i planificació que es fan al Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 (PTVC), i considera que és un gran avenç en un canvi de model de mobilitat amb un major protagonisme del transport públic.

El dictamen assenyala la necessitat d’accelerar el procés d’expansió de les Autoritats Territorials de Mobilitat (ATMs) als territoris que queden fora de les previstes en el Pla. Així mateix, remarca la necessitat d’incloure en la integració tarifària els serveis ferroviaris de RENFE que fins ara en queden exempts de cara a la integració tarifària a tot Catalunya. Respecte als serveis ferroviaris de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, també considera necessari expandir-los més enllà del que es proposa al Pla, així com coordinar-los amb la resta de serveis.

També es recomana aprofundir en la creació de nous títols multiviatge i que aquests es puguin adquirir fàcilment a qualsevol indret del territori. En aquest sentit, proposa la creació de la guixeta única per tal de facilitar les gestions i reclamacions centralitzades.

El dictamen també ressalta que en alguns casos l’autobús és la millor opció per cobrir la demanda i que caldria millorar l’oferta del transport públic per carretera en les hores vall. Destaca també la demanada de no establir l’oferta de serveis exclusivament amb criteris de mercat, així com l’observació de que els recursos destinats a la millora de la flota semblen insuficients. Així mateix, es fa esment en la necessitat d’incidir en la millora de les infraestructures per garantir els serveis que es proposen en el Pla per determinats territoris.

Per últim, el dictamen demana més concreció pel que fa a alguns punts, com són: els serveis exprés, la cobertura als centres comercials, els serveis nocturns, els valors mínims que han assolir els indicadors de qualitat i les mesures a prendre en cas de no assolir-los, les característiques dels intercanviadors, la definició d’hora punta i de si al Pla es parla només de dies feiners o de feiners i festius i, per últim, el finançament de les ATMs.

Darrera actualització: 02/01/2024