Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2023 > Dictamen 11/2023

Dictamen 11/2023

sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/09/2023
Aprovació
28 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
1
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
10

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 219/2023, de 12 de desembre, del Registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
40%
Comentaris
El Govern ha acceptat majoritàriament observacions referides a qüestions formals de la norma. En el procediment de baixa d’ofici s’ha acceptat afegir que la pèrdua de condició de delegat o delegada de personal o membre del comitè d’empresa ha de ser definitiva per perdre la condició de delegat o delegada de prevenció i produir-se la baixa registral.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

L'Estratègia catalana de seguretat i salut laboral estableix que s’ha d’implementar, per a les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya, un sistema eficaç, senzill, ràpid i d'accés efectiu, al registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, el CTESC considera positiu el desenvolupament que en fa aquest Projecte de decret.

El CTESC considera que la norma hauria d’incloure que l’accés al registre es pugui efectuar des de qualsevol dispositiu electrònic.

El CTESC considera que el certificat d’inscripció al registre s’hauria de notificar tant a les persones delegades inscrites com a l’organització sindical a la qual pertanyen, per tal de garantir un major control de les actualitzacions i facilitar el seguiment de les dades.

En relació amb els supòsits de modificació en les designacions de delegades i delegats de prevenció, el CTESC considera que s’hauria d’incloure la “renovació de l’acta”.

Pel que fa a les baixes del registre, el CTESC proposa eliminar que es puguin donar de baixa del registre les inscripcions que no s’actualitzin un cop transcorregut un període de cinc anys, ja que considera que les delegades i delegats de prevenció estan en funcions fins que hi hagi un nou procés electoral amb nova representació i nova designació. També considera que la baixa registral a la persona inscrita s’ha de comunicar, no només quan es disposi d’una adreça electrònica vàlida a efectes de notificació sinó sempre que es disposin dels canals ordinaris de comunicació com són l’adreça postal, electrònica o el número de telèfon.

Quan es regula el procediment de baixa d’ofici de les inscripcions, el CTESC recomana, d’una banda, especificar els supòsits a partir dels quals una delegada o delegat de prevenció pot perdre la seva condició (substitucions, revocacions, dimissions, renovació de l’acta, o en qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentàriament) i d’altra banda, incloure que no es donarà de baixa fins que no es perdi definitivament aquesta condició.

CCOO ha presentat un vot particular en el qual posa de manifest que considera que la norma hauria de tenir un annex on es concreti els camps mínims sobre la informació que ha de facilitar el registre a les organitzacions sindicals i que haurien de ser, com a mínim: el nom i cognoms de la persona delegada de prevenció, sexe, data de naixement, número de DNI, correu electrònic, NIF de l’empresa, data d’alta, data de baixa, número d’acta electoral, nom de l’empresa, centre de treball, territori, comarca, codi postal, CCAE, forma com ha estat escollit (acord empresa / conveni col·lectiu) i codi sindicat, entre d’altres.

Darrera actualització: 24/04/2024