Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 25/2013

Dictamen 25/2013

sobre el Projecte de decret del Consell Català de l'Empresa

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
20/12/2013
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 2 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
20

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
20
Acceptades pel Govern
17,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
85%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC. No ha acceptat les observacions referides a modificacions de la composició del Plenari i de la Comissió Executiva

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que, atesa la naturalesa del Consell Català de l’Empresa, la representació atorgada a les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en la composició dels òrgans del Consell queda diluïda i resulta insuficient.

En aquesta línia, el CTESC proposa augmentar la representació de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives al Plenari, mantenint, però, en trenta-vuit el nombre de membres del Consell. Així mateix, el CTESC considera que és innecessari regular el vot de qualitat que s’atribueix al president o presidenta, atesa la majoria de 3/5 parts.

Així mateix, pel que fa a la Comissió Executiva Permanent, el CTESC considera que hauria d’estar formada per dotze membres: quatre en representació del departament competent en matèria d’indústria, quatre en representació de les organitzacions sindicals i quatre en representació de les organitzacions empresarials. En congruència, el CTESC considera que la majoria qualificada prevista per prendre acords a la Comissió Executiva hauria de passar de set a nou vots i que caldria també deixar sense efecte el vot de qualitat que s’atribueix al president.

D’altra banda, es realitzen observacions amb la finalitat de garantir la congruència de la norma que es dictamina amb l’article 154 de la Llei 11/2011, especialment en relació amb l’objectiu del Consell Català de l’Empresa. Altres observacions tenen l’objectiu d’aclarir la redacció.

En el vot particular, PIMEC manifesta que coincideix amb el Dictamen quan s’assenyala el poc pes que tenen les organitzacions empresarials més representatives en la composició del plenari del Consell Català de l’Empresa. No obstant això, discrepa de l’observació que proposa modificar de sis a vuit membres a les lletres b) i c) de l’article 9.1 del decret, ja que aquesta nova composició no està justificada, resulta arbitrària i impedeix la distribució de representants de forma paritària entre les organitzacions empresarials més representatives. D’altra banda, considera que la modificació proposada a la composició de la Comissió Executiva no garanteix un millor desenvolupament de les seves funcions.

Darrera actualització: 24/04/2024