Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 16/2017

Dictamen 16/2017

sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/09/2017
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protección i ordenació del litoral.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
2,0
Acceptació
71%
Comentaris
El Govern ha acceptat les tres observacions formals realitzades pel CTESC. El Parlament ha incorporat dues observacions referides al canvi climàtic.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora la incorporació dels principis de la gestió integrada de les zones costaneres recollits tant en el marc de la UE com en el Protocol adoptat en el marc del Conveni de Barcelona. En aquesta línia, tot i destacar la voluntat de simplificació administrativa que inspira la cessió de competències als municipis, remarca la necessitat de garantir la gestió integrada del litoral.

D’altra banda, el CTESC assenyala la contradicció que hi ha entre la voluntat de simplificació administrativa i la superposició de figures tributàries sobre una mateixa activitat econòmica.

Les observacions a l’articulat tenen caràcter majoritàriament formal i recomanen aclarir diverses redaccions. Així mateix, el CTESC recomana reconfigurar la base imposable i la quota del cànon d’explotació d’activitats atès que podria gravar un fet imposable ja gravat per l’IRPF i l’IS.

Darrera actualització: 24/04/2024