Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 03/2009

Dictamen 03/2009

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
23/02/2009
Aprovació
32 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
12
Observacions a l’articulat
33

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
33
Acceptades pel Govern
12,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
36%
Comentaris
Pràcticament totes les observacions acceptades pel Govern són de caràcter tècnic

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Es valora positivament el caràcter preventiu que aquesta norma impregna a la Llei 16/2002, especialment pel que fa als nous emissors acústics i als estudis d’impacte acústic per a noves activitats. Es considera que amb les concrecions que es fan en la norma es dóna una major seguretat jurídica de cara a complir amb la legislació ambiental.

El CTESC també valora positivament la major concreció en el protocol de mesuraments dels vehicles a motor i els ciclomotors. Aquests són els causants d’una part important de la contaminació acústica de les àrees urbanes i cal tenir en compte que l’impacte acústic del trànsit afecta negativament la salut dels treballadors que realitzen la seva tasca a prop de vies de comunicació.

En el dictamen es posa de manifest que, donada la transversalitat de la norma, s’haurien de recollir mesures per fer compatibles les exigències en matèria de qualitat acústica i els aspectes ambientals de la mobilitat. També es recomana desenvolupar, amb les màximes garanties i al més aviat possible, els instruments necessaris d’aplicació tècnica del Decret. Es considera que s’hauria d’establir una línia d’ajuts per reduir els costos d’adequació de les activitats existents i legalitzades als nivells d’immissió fixats en la norma. També es posa de manifest la consideració que els agents socials haurien de formar part del Comitè d’Acreditació i de la Comissió Tècnica.

Darrera actualització: 03/07/2024