Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2006 > Dictamen 19/2006

Dictamen 19/2006

sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
27/07/2006
Aprovació
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
23

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 413/2006, de 31 d'octubre, pel qual s'estableixen les Normes generals de producció integrada a Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
21
Acceptades pel Govern
2,3
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
11%
Comentaris
Les observacions recollides són de caràcter més aviat tècnic i sempre agafades només parcialment.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen considera que la concreció pràctica d’aquest decret ajudarà a modernitzar sectors de la nostra agricultura sobre la base d’una producció més natural i més respectuosa amb el medi ambient, atès que la diferència entre la producció convencional i la integrada exigeix els aprofitaments més útils i respectuosos en el control de plagues i malalties, un ús més racional dels productes químics, així com un ús més racional dels recursos naturals. A part, es percep una tendència a curt termini que la producció convencional passi a ser exclusivament de producció integrada, i per això és important que es reguli aquest sistema productiu.

El projecte de decret estableix les pràctiques obligatòries i les pràctiques prohibides en un seguit d’assumptes relacionats amb la producció, la manipulació, la transformació i l’etiquetatge de productes acollits al sistema. Així, es fa referència a les pràctiques de conreu, a les instal·lacions, als equips, al personal, al transport i emmagatzematge, a la indústria de transformació i/o elaboració i conservació, a la traçabilitat, la comercialització i el control de qualitat, a les pràctiques agràries mediambientalment respectuoses i a la normativa aplicable en matèria de control, certificació i sancions.

En el dictamen, es posa de manifest que el CTESC comparteix els plantejaments del projecte de decret i considera que és possible trobar l’equilibri entre la necessitat de mantenir i incrementar els paràmetres de benefici empresarial de l’activitat agrícola i el respecte de l’interès públic que es deriva d’aquesta activitat. També, s’hi assenyala que l’avenç en la producció integrada pot ajudar a prestigiar i diferenciar la marca de Catalunya a escala internacional i a modernitzar els processos de producció agrícola en el nostre país. Entre les observacions de caràcter tècnic del dictamen destaca el fet que es demani que es defineixin “els serveis tècnics competents”, ja que al llarg del Projecte l’aplicació de diverses mesures agronòmiques es deixen a criteri del tècnic corresponent.

Darrera actualització: 24/04/2024