Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2020 > Dictamen 01/2020

Dictamen 01/2020

sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
13/01/2020
Aprovació
32 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
16

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
15
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
47%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions que han ajudat a precisar, aclarir o fer més entenedora la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que aquesta norma pot suposar una oportunitat per apropar les polítiques d’ocupació als territoris i aconseguir uns resultats mes eficients i ajustats a les característiques socioeconòmiques de cada territori. Manifesta que la concertació territorial suposa posar en valor una manera de treballar consensuada per tal d’afrontar els reptes del desenvolupament econòmic i de la millora de l’ocupació.

El CTESC recomana incloure a la norma alguna referència als consells territorials que tenen per objectiu facilitar la participació dels agents en el territori i, si escau, la seva interrelació amb els espais de concertació territorial.

Pel que fa a la regulació de la qualificació professional, el CTESC recomana que el desenvolupament de la Llei 13/2015 es faci de manera coordinada i ordenada amb el desenvolupament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional, per tal de garantir uns sistemes de major eficiència i qualitat.

El CTESC considera que la participació en la concertació d’una estratègia territorial per part d’agents institucionals i actors rellevants i arrelats en el territori s’hauria de decidir unànimement entre els actors que necessàriament hi participen, és a dir, les administracions locals i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

El CTESC considera que l’ordre que ha de regular el procediment de reconeixement de les estratègies territorials s’hauria de consensuar amb les organitzacions que formen part del Consell de Direcció del SOC.

El CTESC considera que han de ser les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya, en qualitat de membres del Consell de Direcció del SOC, les que designen les persones que participen en les actuacions de seguiment i avaluació de les actuacions.

El CTESC recomana que la durada de les estratègies territorials coincideixi amb la durada de l’acord marc.

El CTESC també ha realitzat observacions més tècniques amb la finalitat de millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 03/07/2024