Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 38/2014

Dictamen 38/2014

sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
15/12/2014
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
1
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
8

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria dels organismes modificats genèticament

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
3,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
43%
Comentaris
Pel que fa a la valoració, no s’ha tingut en compte una observació ja que el Govern ha suprimit de la norma l’article al qual es feia l’observació

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Atenent la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari, que acorda crear una subcomissió d’estudi dels transgènics en el marc de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i amb la participació de tots els sectors implicats, el CTESC recomana que aquest debat es produeixi al més aviat possible, a fi i efecte que serveixi per orientar l’acció del Govern en matèria d’organismes genèticament modificats a Catalunya.

El CTESC considera que la persona titular de la direcció general en matèria de consum hauria de formar part de la Comissió Catalana de Bioseguretat, atès que la intenció dels productes OMG experimentals és que s’acabin consumint. També es recomana que aquesta Comissió informi les organitzacions professionals més representatives sobre les sol·licituds d’autorització presentades.

El CTESC recomana que s’elimini l’article en què atorga el caràcter d’agent de l’autoritat al personal al servei de l’Administració pública que realitza tasques inspectores, ja que es considera que aquesta condició només és pròpia dels funcionaris públics, però en cap cas del personal laboral. També es recomana que els plans d’emergència que han d’elaborar els titulars de les activitats d'utilització confinada comptin amb la participació dels representats legals del personal.

D’altra banda, el CTESC considera adient la inscripció d’ofici de les dades corresponents a cultius comercials al Registre i també valora l’accés públic a les dades del Registre, tot i que considera que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter públic.

En el vot particular, CCOO manifesta que no comparteix l’observació en la qual es considera que la localització de l’activitat és una dada que no hauria de tenir la consideració de caràcter públic. Considera que això suposa un retrocés en relació amb la legislació actual sobre la necessària transparència i informació en matèria d’organismes modificats genèticament. La UGT s'afegeix a aquest vot.

Darrera actualització: 02/01/2024