Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 02/2010

Dictamen 02/2010

sobre el Pla territorial d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
04/01/2010
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
6
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 45/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla territorial de noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al període 2010-2014

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
4,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
80%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el dictamen es posa de manifest que el Pla territorial hauria de recollir tot el conjunt de la xarxa d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles i no només circumscriure’s a les de nova creació.

També es considera que per tal de garantir la qualitat del servei d’inspecció tècnica caldria la implicació del personal inspector de l’Agència Catalana de Seguretat Industrial en el control dels serveis que ofereixen les empreses titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

En el dictamen s’assenyala que caldria desenvolupar el procediment de concurrència pública i adjudicació per concurs entre els sol•licitants de les noves instal•lacions, tal i com s’estableix en la Llei 12/2008 de seguretat industrial, on s’especifiqui, entre altres, de manera transparent per a cada una de les Zones com s’efectuarà l’adjudicació de les noves estacions, el nombre de lots, la composició dels lots i qui hi té accés.

D’altra banda es valora positivament l’establiment de noves estacions i línies de servei en les comarques de la Zona I, ja que són territoris en els quals no hi ha servei actualment i s’ha de procurar que totes les persones tinguin el mateix dret d’accés a aquest servei.

Darrera actualització: 02/01/2024