Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 31/2009

Dictamen 31/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
11/12/2009
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
19

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 51/2010, de 6 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
18
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
33%
Comentaris
Per realitzar el còmput de les observacions no s’ha tingut en compte una d’elles ja que fa referència al desenvolupament posterior de la norma. D’altra banda, el Govern ha acceptat cinc observacions formals i dues referides al contingut de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Projecte de decret estableix, com a fonament bàsic de la creació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, la necessitat de reformular l’estructura organitzativa constituïda pels dos principals organismes públics que actuen en aquest àmbit, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA). El CTESC entén que malgrat aquesta voluntat de l’Administració de configurar una nova estructura amb les mateixes funcions, finalitats, obligacions i deures, manca una reordenació de la participació empresarial i sindical en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

També constata que la participació del sector de l’economia cooperativa en el marc del COPCA ha estat estreta i ha permès enriquir i potenciar els serveis que l’Administració ofereix al sector. És per això que el CTESC considera que s’hauria d’incloure al sector de l’economia cooperativa en els òrgans de govern de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.

El CTESC constata que la composició dels diferents òrgans que composen l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana atorga una majoria absoluta als membres designats per l’Administració, i considera que s’hauria d’estructurar de forma més igualitària i participativa, tenint en compte la presència dels agents socials i d’altres organitzacions externes, procurant que la representació de l’Administració no excedeixi del 50 % del total de membres.

També es posa de manifest que el CTESC entén que la Comissió Permanent no ha de ser un òrgan adscrit al Consell Rector sinó un òrgan més en la mateixa línia jeràrquica que el Consell Rector i el Consell d’Administració amb la composició, les funcions i les competències idònies.

El CTESC considera que les comissions estratègiques han de comptar amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i també proposa afegir que el reglament determini la manera d’escollir el president, d’entre els seus membres, a cadascuna de les comissions estratègiques.

Darrera actualització: 24/04/2024