Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 04/2007

Dictamen 04/2007

sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
20/04/2007
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
12
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
58%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El dictamen valora positivament el Projecte de decret. Les observacions generals del dictamen van dirigides a escurçar els terminis del procediment administratiu que regula el Projecte de decret; cal destacar que l’informe econòmic es considera inconsistent i cal constatar la manca d’un procediment similar a aquell que regula el Projecte de decret objecte de dictamen i que sigui aplicable a l’Administració local.

Les observacions a l’articulat tenen, en general, un contingut tècnic i garantista. D’aquestes, en destaca la dirigida al fet que s’especifiqui que els treballadors interessats poden denunciar els incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals; a l’ampliació de les garanties dels treballadors i el respecte dels pactes negociats pels representants dels treballadors a les Administracions públiques.

Altres observacions van dirigides a la comunicació als representants dels treballadors i delegats i delegades de prevenció i, finalment, aquelles que es refereixen a la necessitat d’afegir mencions a determinats textos legals per aclarir i donar més seguretat jurídica al Projecte de decret.

Darrera actualització: 24/04/2024