Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 35/2010

Dictamen 35/2010

sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
26/07/2010
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
7,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
64%
Comentaris
Al realitzar el còmput de les observacions no se n’ha tingut en compte una, ja que el paràgraf al que feia referència s’ha suprimit de la norma. El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC i ha acceptat tant observacions formals com de contingut

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que, en regular el dret d’accés i permanència als establiments, s’ha d’explicitar la possibilitat de la intervenció dels agents de l’autoritat quan s’hagi d’expulsar persones que incompleixin les normes de convivència, ja que si els interessats es neguen a ser expulsats, això pot ocasionar greus conseqüències i l’aparició de possible violència.

El CTESC proposa que s’afegeixi a la norma que les penalitzacions a la cancel·lació no seran d’aplicació quan la cancel·lació es produeixi per causa de força major, degudament acreditada. També es proposa afegir que, quan les cancel·lacions no donin lloc a penalitzacions, però comportin una despesa per a l’establiment com són les despeses financeres de retorn de paga i senyal, aquestes vagin a càrrec de la persona usuària.

Pel que fa al requisit exigit per a totes les categories d’hotel i d’hotel-apartament que hi hagi climatització a les zones comunes, el CTESC considera que s’ha de condicionar a les necessitats reals de climatització de cada territori, atenent l’estacionalitat del servei i la climatologia local i que el concepte de climatització s’entengui en sentit ampli (climatització natural o artificial), d’acord amb el principi d’eficiència energètica i sostenibilitat del medi ambient, que hauria de promoure més inversió en aïllaments o altres sistemes naturals que no pas en aparells artificials que consumeixen energia.

El CTESC considera que els establiments autoritzats en el moment de la publicació del Decret no s’haurien de veure obligats a adaptar-se a les noves mides i els requisits tècnics previstos a la norma en els casos de canvi de capacitat a la baixa.

Darrera actualització: 03/07/2024