Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 21/2017

Dictamen 21/2017

sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
18/12/2017
Aprovació
22 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
15

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
15
Acceptades pel Govern
4,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
30%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que,  atesa la nombrosa normativa sectorial que afecta el sector turístic (seguretat, salubritat, medi ambient...), el departament competent en matèria de turisme hauria d’elaborar una compilació de les obligacions que han de complir els administrats del sector turístic.

Quan es regulen les obligacions dels titulars dels establiments, empreses i activitat turístiques, el CTESC considera que caldria desenvolupar de forma més explícita i delimitada l’obligació de “vetllar per la seguretat dels usuaris de l’establiment” per tal de concretar la responsabilitat de l’establiment turístic.

Pel que fa als apartaments, el CTESC considera que, a petició del client i si les mides són suficients, s’hauria de poder instal·lar un llit niu addicional i en aquests casos no hauria de ser necessari el bany petit addicional per a fraccions inferiors a quatre places.

El CTESC recomana especificar que els habitatges d’ús turístic no haurien d’estar situats en sòl qualificat com a rústic. Si els habitatges d’ús turístic estan donats d’alta en sòl rústic es considera que són una competència deslleial per als establiments de turisme rural. També es recomana que s’estableixi que el document de normes de convivència que s’ha de lliurar al client estigui a la seva disposició a l’entrada de l’edifici o dins del mateix habitatge d’ús turístic.

Pel que fa a la llar compartida, el CTESC considera que, degut als gairebé inexistents requisits tècnics per a l’exercici d’aquesta activitat i a la proliferació de xarxes per a la seva comercialització, l’administració turística competent hauria d’exigir l’alta de l’activitat econòmica i el registre de persones allotjades.

En relació amb els allotjaments singulars es considera que es regulen de manera indefinida i insuficient.

El CTESC considera que s’hauria de garantir la participació dels agents socials en la Taula de Turisme de Catalunya, per la qual cosa recomana que, tant en la composició del Consell com en la de les comissions sectorials, s’inclogui un representant per cadascuna de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

El CTESC considera que en la composició de la Comissió del Fons per al Foment del Turisme, d’una banda, el nombre de persones representants de l’Administració és excessiu i, d’altra banda, s’hauria de garantir un cert equilibri en la representació territorial.

Darrera actualització: 03/07/2024