Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2013 > Dictamen 02/2013

Dictamen 02/2013

sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
04/02/2013
Aprovació
7 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
13

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels consells de participació territorial i nacional dels infants i els adolescents de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
13
Acceptades pel Govern
10,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
77%
Comentaris
El Govern ha acceptat les observacions referides a qüestions formals de la norma, que tenien per finalitat millorar la redacció, la interpretació i la concreció de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que el règim transitori establert en el Projecte de decret s’hauria d’ampliar, i mantenir els terminis establerts pel que fa a les adequacions tècniques de caràcter essencial, com poden ser les relatives a seguretat i higiene.

Es recomana que els campaments juvenils ja existents quedin exonerats de complir el requisit que els pavellons no puguin superar en el seu conjunt el 20% de la capacitat total del campament, sempre i quan es justifiqui per raons temàtiques o d’interès històric o cultural.

Es considera que s’hauria d’especificar la compatibilitat entre el logotip relatiu a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils amb el logotip identificatiu de l’entitat titular de cada campament, o de qualsevol altre organisme, sempre i quan estiguin en un suport diferenciat.

Pel que fa a la regulació dels serveis higiènics compartits amb altres instal·lacions juvenils es considera que la ràtio de serveis higiènics/persona hauria de ser la que s’estableix en aquest Reglament i no la que s’estableix en la normativa que regula les altres instal·lacions juvenils.

Darrera actualització: 24/04/2024