Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2017 > Dictamen 15/2017

Dictamen 15/2017

sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/09/2017
Aprovació
25 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
8

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
8
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
75%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions formules pel CTESC. Tot i així, no han estat acceptades dues observacions que feien referència a concretar les definicions establertes en l’article 3 de la norma.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC recomana que, per tal de garantir la seguretat jurídica de l’administrat i en pro de la simplificació administrativa, s’aclareixi la redacció del Projecte de decret amb l’objectiu d’assegurar que els terminis dels controls vectorials integrats en les autoritzacions i llicències atorgades a l’empara de la Llei 20/2009 estiguin coordinats.

D’altra banda, recomana revisar la redacció del Projecte de decret per facilitar-ne la comprensió a la ciutadania en general i a les persones físiques o jurídiques destinatàries sense coneixements tècnics específics en aquesta matèria.

També amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica, recomana que els criteris tècnics s’especifiquin a través d’annexos i que la remissió a les instruccions tècniques es limiti als casos estrictament necessaris.

Les observacions a l’articulat concreten aquestes recomanacions generals en els articles corresponents.

Darrera actualització: 24/04/2024