Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2022 > Dictamen 15/2022

Dictamen 15/2022

sobre el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2023 i l'Acord de Govern que aprova el programa i declara d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest programa

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
24/10/2022
Aprovació
24 a favor, 0 en contra, 0 abstencions.
Vots particulars
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
6

Grau d'acceptació

Norma aprovada:

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
6
Acceptades pel Govern
0,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
0%
Comentaris
El Govern no ha estat receptiu amb les observacions i comentaris efectuats en el Dictamen.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

EL CTESC considera que, com a mecanisme d’estalvi i reaprofitament d’aigua, caldria incorporar a les actuacions del PGSAC que les aigües tractades en les estacions depuradores d’aigües residuals surtin en condicions de poder ser reutilitzades en determinats usos com en reg agrícola i urbà, en fonts ornamentals, en la indústria o en tasques de neteja.

El CTESC considera que la referència que fa el PGSAC a l’estat de les masses d’aigua catalanes no dona una imatge fidel d’aproximació als objectius de la Directiva marc de l’aigua atès que aquests objectius no s’assoleixen de forma suficient als rius de les conques internes. En canvi, les aigües subterrànies estan en millors condicions des del punt de vista quantitatiu, tot i així, el CTESC considera que la seva qualitat és força millorable.

El CTESC recorda que en la valoració de la planificació anterior (PSARU) i en el PGSAC s’ha de tenir en compte la població estacional, ja que la gran activitat turística que es desenvolupa a Catalunya suposa un increment de les necessitats de tractament d’aigües residuals.

El CTESC no comparteix la idea que les plantes de titularitat privada tinguin una capacitat de tractament limitada i mostra la seva preocupació pel trasllat de fangs de depuradores urbanes fora de Catalunya, contradient el principi de proximitat i incrementant els impactes ambientals de la gestió d’aquests residus.

El CTESC, d’una banda, valora positivament la incorporació d’instal·lacions fotovoltaiques a les estacions depuradores d’aigües residuals per abastir part del seu consum en hores diürnes i, d’altra banda, proposa incorporar a la planificació energètica del PGSAC el desenvolupament de tecnologies renovables més potents i constants que la fotovoltaica, com ara la mini-eòlica i les calderes de biomassa.

Atès que els serveis de sanejament, depuració i tractament d’aigües es fa mitjançant contractes públics de serveis i la concessió de serveis, el CTESC considera que el PGSAC hauria de recollir un apartat específic sobre aspectes relatius a les condicions de contractació recollides als plecs com ara les modificacions de contractes i les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.

Darrera actualització: 03/07/2024