Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 01/2011

Dictamen 01/2011

sobre el Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
26/04/2011
Aprovació
5 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
2

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

El CTESC valora que el Govern hagi sol·licitat el dictamen sobre aquest Projecte de llei i recorda que la sol·licitud de dictamen s’ha de fer amb caràcter previ a l’aprovació de la norma per part del Consell Executiu.

Foment i Pimec, en el seu vot particular, valoren positivament el Projecte de llei. Consideren que, pel que fa al cost fiscal en matèria de successions, s’elimina el greuge comparatiu respecte als ciutadans d’altres comunitats autònomes. També creuen que es procura el manteniment del patrimoni familiar i es preveu la continuïtat de les empreses.

Posen de manifest que per simplificar i fer més comprensible l’impost seria convenient que les reduccions previstes en l’article 2 de la Llei 19/2010, de 7 de juny s’igualessin per al conjunt de components dels grups I i II.

Valoren negativament el fet que aquesta modificació afecti només les successions i no les donacions entre familiars vius dels grups I i II.

CCOO i UGT en el seu vot particular demanen al Govern que reconsideri suprimir l’impost de successions, ja que creuen que és un tribut de caràcter directe i progressiu que es recapta i gestiona integrament a Catalunya, que té una funció redistributiva i que és un impost que es paga a la majoria de països europeus i als EUA.

No entenen com el Govern pot renunciar als recursos provinents d’aquest impost en una situació de crisi i de disminució dels ingressos fiscals. Consideren injust que es vulgui eliminar aquest impost quan es diu que no hi ha diners i que s’ha de retallar la sanitat i l’educació públiques.

Consideren que l’impost de successions és just i necessari i serveix per reforçar la cohesió social i posar en valor el mèrit i l’esforç personal i no la riquesa familiar.

Darrera actualització: 02/01/2024