Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 10/2016

Dictamen 10/2016

sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
28/11/2016
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
1

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Llei 1/2017, del 6 de febrer, de fusió del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya i el Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
1
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
0,0
Acceptació
100%
Comentaris
El Govern ha acceptat l’observació proposada pel CTESC No hi ha hagut variacions en el tràmit Parlamentari. Així, s’ha continuat mantenint l’observació proposada pel CTESC

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC valora la fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya ja que considera que afavorirà la millor prestació dels serveis als col·legiats i a la societat.

També considera que la norma hauria de regular la subrogació del nou Col·legi als drets i les obligacions del personal dels col·legis que es fusionen.

Darrera actualització: 03/07/2024