Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 32/2010

Dictamen 32/2010

sobre el Projecte de decret sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, el certificat d'aptitud i el programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/07/2010
Aprovació
20 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
12

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
10
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
50%
Comentaris
Al realitzar el còmput de les observacions no s’han tingut en compte dues d’elles ja que el contingut de l’article a què feien referència s’ha suprimit de la norma. El Govern ha acceptat observacions de caràcter formal i algunes que feien referència a aclariments o concrecions de la redacció de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Decret objecte de dictamen, que dóna compliment a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, regula la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i aprova el programa d’inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat. El CTESC considera convenient que s’hagi establert un sistema periòdic d’inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, perquè contribuirà a millorar les condicions del parc d’habitatges, que és un dels reptes principals del Pacte nacional de l’habitatge.

El CTESC considera que no es justifica ni en la norma ni en la memòria econòmica el fet que la inspecció tècnica s’estableixi únicament per als edificis d’habitatges plurifamiliars i no per als unifamiliars, tot i que es deixa la potestat als ajuntaments d’ampliar els requeriments establerts en la norma.

El Projecte de decret regula que els Plans d’habitatge han d’establir un sistema d’ajuts per l’elaboració dels informes tècnics obligatoris. El CTESC considera que aquest sistema d’ajuts econòmics s’ha d’articular en paral·lel a la tramitació d’aquest Projecte de decret i hauria d’entrar en vigor en la mateixa data que el Projecte de decret.

Darrera actualització: 02/05/2024