Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 09/2007

Dictamen 09/2007

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública

Text complet del dictamen PDF Norma dictaminada PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
14/09/2007
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 37/2008, de 12 de febrer, pel qual es regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
29%
Comentaris
S’accepten dues observacions formals

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Es valora positivament el Projecte de decret, davant la necessitat de regular normativament el sistema de planificació en l’àmbit de la salut que suposa un nou enfocament del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, que esdevé un instrument essencial de planificació en el desenvolupament de les polítiques previstes en el Pla de Salut de Catalunya.

Igualment es comparteix el plantejament exposat en la Memòria justificativa del Projecte de decret que la planificació s’entengui com un procés continu sotmès a possibles revisions en funció de l’evolució de les variables que intervenen en el procés de planificació (la població, les necessitats en l’àmbit de la salut, la disponibilitat de recursos estructurals, professionals i tecnològics, l’accessibilitat als serveis, la demanda i la utilització dels serveis, la visió dels ciutadans i els professionals sobre l’atenció sanitària i la despesa del sistema públic de salut), d’acord amb els resultats dels processos d’avaluació. En aquesta mateixa línia, es considera que el Decret hauria d’incloure dos apartats nous a l’article que fa referència al contingut del Mapa sanitari amb la redacció següent: f) Els criteris d’actualització i revisió del Mapa sanitari; g) El procediment d’avaluació del Mapa sanitari.

Igualment es considera que el Decret hauria d’explicitar, de manera clara i concreta, en el preàmbul i en l’article 1, Objectius i finalitats, com es garantirà una atenció integral a la salut dels ciutadans en els territoris de Catalunya atenent als criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania, atès que es consideren els objectius més estratègics dels serveis de salut.

El dictamen recomana que es faci un estudi acurat de la fórmula jurídica adient per tal d’evitar deixar sense efectes el mapa actual mentre no s’aprovi el nou mapa sanitari, atès que es deroga el Decret de 7 de gener de 1980, pel qual s’aprova el Mapa sanitari de Catalunya.

D’altra banda, es recomanen algunes modificacions al text per tal d’unificar terminologia i/o fer-ho més entenedor per tal d’evitar possibles confusions.

Darrera actualització: 02/01/2024